31 มกราคม 2023 / เวลา 3:57 น.

การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

 1. ไม่ควรสนทนาในออนไลน์กับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก หรือไว้ใจได้
 2. ไม่ควรใส่ชื่อที่อยู่จริงในเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้วางใจ
 3. ระลึกอยู่เสมอว่า บุคคลที่เรารู้จักทางเว็บไซต์อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
 4. ระวังตัวทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ต่างๆ เพราะอาจกำลังตกอยู่ในสายตาของผู้ไม่ประสงค์ดี
 5. คิดไว้เสมอว่า ไม่มีใครยอมเสียผลประโยชน์ ถ้าไม่ได้อะไรตอบแทน
 6. ทุกครั้งที่คนมาชวนสร้างรายได้ โดยการทำธุระกรรมผ่านทางเว็บไซต์จงคิดเสมอว่า รายได้ที่สูงเกินความจริง
  อาจเป็นกลลวงของผู้ประสงค์ร้าย
 7. การไปพบปะกับบุคคลที่ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ไม่ควรนัดในสถานที่ลับตา ควรอยู่ในที่รโหฐาน
 8. ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้ลูกเข้าเว็บไซต์ต้องห้าม หรือเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอภาพรุนแรง
 9. ควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สายตาของผู้ปกครอง เช่นห้องรับแขก ห้องพักผ่อน
 10. เมื่อเห็นบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวท่านมีลักษณะการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปควรตักเตือน เพื่อป้องกับเหตุร้ายที่จะตาม
  มา