27 มีนาคม 2023 / เวลา 11:02 น.

การรักษา เยียวยาผู้ที่ติดการพนัน

การรักษา เยียวยาผู้ที่ติดการพนัน

เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยในการที่รักษาผู้ที่เสพติดการพนันออนไลน์ จนกว่าบุคคลนั้นจะเห็นถึงความเสียหายที่พวกเขาได้รับ โดยเฉพาะการพนันทางอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้เล่นอย่างจริงจัง เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะปฏิเสธว่าพฤติกรรมการเล่นการพนันของพวกเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการรักษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลยอมรับกับปัญหา และเลือกที่จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ดังนี้

  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้การรักษาสำหรับผู้ที่ติดการพนันรุนแรง
  • การให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการเอาชนะใจตัวเองจากการพนัน โดยไร้ซึ่งการบังคับ
  • กลุ่มการช่วยเหลือตนเอง เช่น Gamblers Anonymous
  • กลุ่มสนับสนุนออนไลน์สำหรับการผู้ติดการพนันเช่น Gamtalk
  • หนังสือบำบัดการติดการพนันด้วยตนเอง เช่น คู่มือ “Freedom from Problem Gambling” ดาวน์โหลดฟรี