28 มกราคม 2023 / เวลา 9:24 น.

การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ RED FLAGS

การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ RED FLAGS

การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ หรือสัญญาณบ่งบอกว่าคำร้องขอชำระเงิน ต่อไปนี้อาจเป็นการหลอกลวง

 

  • คำร้องของที่ส่งมาจากที่อยู่อีเมลที่ผิดแปลกจากเดิมไปเล็กน้อย
  • การสะกดคำหรือหลักไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  • แสดงคำว่า “ลับ หรือ “ข้อมูลลับ”
  • มีความเร่งรีบที่จะให้ชำระเงินโดยด่วน
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนมาก่อน