31 มกราคม 2023 / เวลา 4:09 น.

การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ ใครคือเป้าหมาย?

การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ ใครคือเป้าหมาย?

 

  • บุคคลต่างๆ 
    • คนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องงบประมาณ เงินเดือน การจัดซื้อหรือเรื่องการเงินโดยทั่วไป
    • พนักงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชำระเงิน
  • บริษัทต่างๆ
    • คนร้ายมุ่งเป้าหมายไปที่บริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงเรียน บริษัทไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ หรือธุรกิจที่มีการชำระเงินเป็นประจำ