28 มีนาคม 2023 / เวลา 12:05 น.

ของขวัญปีใหม่ กรมการกงสุลเปิดให้ทำ Passport ฟรี ข่าวปลอม สร้างความปั่นป่วน ระวัง!! อย่าแชร์

ของขวัญปีใหม่ กรมการกงสุลเปิดให้ทำ Passport ฟรี ข่าวปลอม สร้างความปั่นป่วน ระวัง!! อย่าแชร์

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง ของขวัญปีใหม่ กรมการกงสุลเปิดให้ทำ Passport ฟรี นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลเท็จ

 

จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำ Passport ฟรีนั้น แท้จริงแล้วเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เจตนาทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดในสังคม ล่าสุดทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่เพจสินค้าฟรีสินค้าราคาถูกได้ลงข่าวในสื่อโซเชียลว่า “ปีใหม่ 2563 ทำพาสปอร์ตได้ฟรี และแปลเอกสารฟรี” นั้น ไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด ซึ่งข้อเท็จจริงจากเรื่องนี้คือกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบความสุขแก่คนไทย ด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 เป็น 2 การบริการพิเศษ ได้แก่

 • 1.เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  – สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค)
  – สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)
  – สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย และ สานักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี
  โดยเปิดให้บริการวันที่ 21 ธันวาคม 2562, วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม และ 18 มกราคม 2563 ช่วงเวลา เวลา 08.30 – 15.30 น.
 • 2.การให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562 – 17 ม.ค. 2563 ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเอง

  .
  .

   

  โดยรายละเอียดเป็นการแปลสำหรับเอกสาร 19 ประเภท ได้แก่

 1. บัตรประชาชน
 2. แบบรับรองการทะเบียนราษฎร
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. สูติบัตร
 5. มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)
 6. ใบสำคัญการสมรส
 7. ทะเบียนสมรสและบันทึก
 8. ใบสำคัญการหย่า
 9. ทะเบียนหย่าและบันทึก
 10. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 11. บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 12. หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
 13. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
 14. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
 15. หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
 16. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
 17. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
 18. หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร
 19. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

.
.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล โทร (+66) 2-572-8442 ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

.
.

.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ