28 มกราคม 2023 / เวลา 10:22 น.

ความมั่นคงปลอดภันทางไซเบอร์ : ไม่หลงกลเทคนิคจิตวิทยาทางสังคม

ความมั่นคงปลอดภันทางไซเบอร์ : ไม่หลงกลเทคนิคจิตวิทยาทางสังคม

 

  • มองหาจุดแตกต่างของโดเมน หรือที่อยู๋อีเมล
  • ระมัดระวัง เมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวลงบนโซเชียลมิเดีย
  • เมื่อได้รับคำร้องขอที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อน สิ่งแรกที่ควรกระทำคือ การยืนยันผ่านช่องทางการติดต่อทางช่องทางอื่น เช่น โทรศัพย์
  • ระวังเว็บไซต์ฟิชชิ่ง (PHISHING) ไม่ลงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ โดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
  • ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการเดาและเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นประจำ