24 ตุลาคม 2021 / เวลา 12:43 น.

คุณจะรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มากที่สุดได้อย่างไร

คุณจะรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มากที่สุดได้อย่างไร

 

  • ใช้บัตรเครดิตแทนบัตรเดบิต
    เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ให้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแทนบัตรเดบิต บัตรเครดิตมีโปรแกรมป้องกันในตัว ที่ป้องกันคุณจากการฉ้อโกง การโจรกรรม การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการสั่งซื้อรายการ/ชำระเงินค่าบริการที่ไม่เคยทำ
    .
  • บัตรเครดิตยังให้ระยะเวลา
    ในการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัตร และ รายงานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การสั่งซื้อจะหยุดชะงักทันทีขณะที่ธนาคารตรวจสอบการทำธุรกรรม

ขอแนะนำให้คุณใช้บัตรแยกเฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ ใส่เงินไว้ทุกครั้งที่คุณต้องการซื้ออะไร