31 มกราคม 2023 / เวลา 4:30 น.

ดูเรื่องนี้และนำทุกสิ่งที่คุณได้อ่านมาใช้

ดูเรื่องนี้และนำทุกสิ่งที่คุณได้อ่านมาใช้

ไม่มีอะไรจะสำเร็จ หากคุณไม่ลงมือทำมัน คุณสามารถติดตั้งวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด และแพงที่สุดในโลก แต่ไม่สามารถแทนที่สองสิ่ง :

• การศึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน

• และใช้สิ่งที่คุณสามารถทำได้หลังจากคุณดูวีดีโอนี้จบ

.

.