27 มีนาคม 2023 / เวลา 11:45 น.

น้ำประปาภัยแล้ง ดื่มได้ทุกวัย ไร้ผลกระทบ อย่าแชร์!!

น้ำประปาภัยแล้ง ดื่มได้ทุกวัย ไร้ผลกระทบ อย่าแชร์!!

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็น เรื่อง น้ำประปาภัยแล้ง ดื่มได้ทุกวัย ไร้ผลกระทบ! พร้อมทั้งมีการแชร์ข้อมูลตามช่องทางไลน์อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ นั้นเป็นข้อมูลจริงเพียงบางส่วน และยังมีข้อมูลที่สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชนอีกบางส่วน

.

โดยผู้ว่าการการประปานครหลวง นายปริญญา ยมะสมิต (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดภาวะภัยแล้ง และน้ำในเขื่อนมีน้อย ไม่เพียงพอที่จะปล่อยมาผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ผ่านมา กปน.ได้หลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูง อีกทั้งประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำกับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมชลประทานมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในปีนี้ มีความรุนแรงสูงสุดในรอบ 50 ปี จึงยังคงมีความเค็มผ่านเข้ามาในระบบ ประกอบกับระบบผลิตน้ำของ กปน.ไม่สามารถกำจัดความเค็มออกจากน้ำดิบได้ จึงส่งผลให้รสชาติของน้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนไปสามารถรับรู้ถึงรสชาติกร่อยเล็กน้อยในบางช่วงเวลา ซึ่งความเค็มในรูปคลอไรด์เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือโซเดียมเกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีผลต่อความน่าดื่มและการยอมรับ ของผู้บริโภค ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันในภารกิจที่ต้องผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

.

การประปานครหลวง แนะนำการใช้น้ำในช่วงภัยแล้ง ดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถดื่มน้ำประปาได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่อาจมีรสชาติที่เปลี่ยนไป คือมีความเค็ม แต่ปริมาณโซเดียมนั้นถือว่าน้อยมากหากเทียบในอาหาร
    .
  • การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหารในช่วงเวลานี้ ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
    .
  • กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และ เด็กเล็ก

ในการนี้ การประปาฯ บริการน้ำประปาดื่มจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่านทั้ง 18 สาขา เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประปานครหลวง ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถสอบถาม MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

.

.

.

ขอบคุณที่มา : การประปานครหลวง