26 มีนาคม 2023 / เวลา 12:09 น.

ประเทศไทยจะมี 83 จังหวัด ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน อย่าแชร์!!

ประเทศไทยจะมี 83 จังหวัด ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน อย่าแชร์!!

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ประเทศไทย จะมี 83 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข่าวที่ปรากฏดังกล่าว เป็น ข้อมูลเท็จ

 

 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ว่าจะมีการประกาศเพิ่มจังหวัดใหม่ในประเทศไทย ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกชี้แจงให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6298306 – 14 ต่อ 516

.

(หมายเหตุ: ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 76 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)จังหวัดถือเป็นระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก โดยเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกันและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดปกครองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย