31 มกราคม 2023 / เวลา 5:09 น.

ประเภทของการหลอกลวงผ่านอีเมลทางธุรกิจ

ประเภทของการหลอกลวงผ่านอีเมลทางธุรกิจ

3 องค์ประกอบหลัก – ผลกำไรที่มิชอบโดยกฏหมาย 

  1. การแฮ็ก บัญชีผู็ใช้อีเมลถูกแฮ็กผ่านมัลแวร์ จากพนักงานในองค์การและวิธีอื่นๆ
  2. การใช้หลักจิตวิทยาเพื่นหลอกหลวงเอาข้อมูล เหยื่อจะถูกหลอกโดยวิธีกลอุบายเพื่อในได้มาซึ้งข้อมูล หรือตัวเงิน
  3. การฝากเงิน การโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือสถานบันการเงินต่างชาติ