27 มีนาคม 2023 / เวลา 11:54 น.

พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิด อย่าแชร์!

พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิด อย่าแชร์!

ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ เรื่อง พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ

.

 

จากกรณีที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่ามีพนักงานของการบินไทย ที่ปฏิบัติหน้าให้บริการผู้โดยสารติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขณะนี้ได้มีการออกมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยคำนึงถึงการให้บริการ และความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ นอกจากนั้นให้สังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินด้วย โดยมาตรการป้องกันโรคระบาด มีดังนี้

.

 1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสาร และการบริการภาคพื้น
  .
 2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน
  .
 3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค
  .
 4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
  .
 5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน
  .
 6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
  .
 7. มาตรการด้านโภชนาการ

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือโทร. 02 3561111

.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม