27 มีนาคม 2023 / เวลา 10:55 น.

ภาพที่ถูกโจรกรรม

ภาพที่ถูกโจรกรรม

โรแมนซ์สแกมจะสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคล โดยขโมยภาพถ่ายของบุคคลที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อื่นติดต่อมา การติดต่อสื่อสารจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง สแกมเมอร์ และ เหยื่อ ในช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าสแกมเมอร์จะรู้สึกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากพอที่จะขอเงิน คำร้องขอเหล่านี้อาจใช้เป็นเงินค่าตั๋วรถโดยสาร หรือเครื่องบิน โดยปกติจะมีคำมั่นสัญญาต่อผู้ตกเป็นเหยื่อ การหลอกลวงมักจะสิ้นสุดลงเมื่อเหยื่อตระหนักว่าพวกเขาถูกหลอกลวง หรือหยุดส่งเงิน