28 มีนาคม 2023 / เวลา 12:36 น.

มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม

มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม

การหลอกลวงผ่านอีเมลทางธุรกิจ และมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม

  • ในปี 2017 มูลค่าความเสียหายกว่า 676 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  • ในปี 2018 มูลค่าความเสียหายกว่า  1.25 พันล้าน