27 มีนาคม 2023 / เวลา 11:10 น.

ข้าราชการตำรวจ บก.ปอท. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมชนมพรรษา

รายละเอียด:

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๕ น. เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดพิธี ลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมชนมพรรษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

บก.ปอท. ได้มอบหมาย พ.ต.อ.อธิป พงษ์ศิวาภัย รอง ผบก.ปอท. นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด เข้าร่วม พิธี ลงนามถวาย พระพรชัยมงคล