28 มีนาคม 2023 / เวลา 12:29 น.

ลิขสิทธิ์คืออะไร

What is a Copyright-01

ลิขสิทธิ์คืออะไร

พื้นฐานลิขสิทธิ์คือ กฎหมายที่ให้ความเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่ายบทกวี หรือนวนิยาย หากคุณสร้างขึ้น คุณจะเป็นเจ้าของและเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่รับรองความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้มามีสิทธิ์หลายอย่างที่คุณมีในฐานะเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สิทธิเหล่านั้นรวมถึง

  • สิทธิ์ในการผลิตซ้ำ
  • สิทธิ์ที่จะสร้างงานดัดแปลง
  • สิทธิ์แจกจ่ายสำเนา
  • สิทธิ์แสดงผลงาน
  • และเพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณะ

ในทางกลับกันหากคุณกำลังมองหาผลงานที่จะใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำ คุณไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือยืนยันว่างานดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งหมายความว่าลิขสิทธิ์หมดอายุและสิทธิ์ข้างต้นดังกล่าวทั้งหมดถูกริบแล้ว พูดง่ายๆคือ ถ้างานนั้นไม่ได้อยู่เป็นสาธารณะและคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชิ้นงาน คุณจะเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี โดยไม่คำนึงถึงความตั้งใจของคุณ