28 มกราคม 2023 / เวลา 9:57 น.

“ลิขสิทธิ์” คืออะไร? และ งานประเภทใดบ้างที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

“ลิขสิทธิ์” คืออะไร? และ งานประเภทใดบ้างที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทำให้เจ้าของงานมีสิทธิ์พิเศษในการใช้งานดังกล่าวโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เมื่อบุคคล คนหนึ่งสร้างงานของตนซึ่งรวมอยู่ในสื่อที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานไปโดยปริยาย

งานหลายประเภทมีสิทธิ์ในการปกป้องลิขสิทธิ์ เช่น
.
• งานด้านภาพและเสียง เช่น รายการทีวี ภาพยนตร์ และวิดีโอออนไลน์

• การบันทึกเสียงและการประพันธ์เพลง

• งานเขียน เช่น บทบรรยาย บทความ หนังสือ และการประพันธ์เพลง

• งานด้านภาพ เช่น ภาพวาด โปสเตอร์ และโฆษณา

• วิดีโอเกมและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

• งานด้านละคร เช่น ละครเวทีและละครเพลง
เป็นไปได้ไหมที่จะใช้งานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ คุณสามารถใช้งานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของได้ในบางกรณี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่เป็นธรรม คุณต้องทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจถูกลบออกเพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่าคุณจะได้ดำเนินการต่อไปนี้

• ให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์

• ละเว้นการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

• จ่ายเงินซื้อสำเนาของเนื้อหาที่ต้องสงสัย

• พบว่ามีเนื้อหาที่คล้ายกันปรากฏอยู่ในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต

• ซื้อเนื้อหาซึ่งรวมถึงฉบับตีพิมพ์และฉบับดิจิทัล

• บันทึกเนื้อหาจากทีวี โรงภาพยนตร์ หรือวิทยุด้วยตัวเอง

• คัดลอกเนื้อหาจากตำราเรียน โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรือรูปภาพด้วยตัวเอง

• ระบุว่า “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”

Google กำหนดการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ไหม

Google ไม่สามารถไกล่เกลี่ยการโต้แย่งเรื่องการเป็นเจ้าของสิทธิ์ เมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งลบเนื้อหาที่ถูกต้องและ สมบูรณ์ เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออกตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราได้รับการยื่นเรื่องโต้แย่งที่ถูกต้อง เราจะส่งเรื่องต่อไปยังบุคคลที่ขอลบเนื้อหา หากยังมีการโต้แย้งอยู่ อาจต้องไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวในศาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

.
ข้อมูลจาก support.google.com