28 มกราคม 2023 / เวลา 11:10 น.

วิธีป้องกันโดนหลอกซื้อของออนไลน์

วิธีป้องกันโดนหลอกซื้อของออนไลน์
  1. ขอรหัสประจำตัวประชาชน
    รหัสประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคล เมื่อถูกหลอกลวง ID ประจำตัวประชาชนจะสามารถนำเราไปสู่ผู้หลอกลวงได้ แม้ว่ารหัสจะปลอมแปลงเรายังคงสามารถยื่นรายงานตำรวจเพื่อค้นหาสแกมเมอร์ได้
  2. เลขที่บัญชีธนาคาร
    ทุกคนที่ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำจะทราบว่าหมายเลขบัญชีธนาคารเป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำธุรกรรมออนไลน์ ดังนั้นสแกมเมอร์ จะรีบร้อนที่จะส่งหมายเลขบัญชีธนาคารไปให้เหยื่อเพื่อพยายามให้เหยื่อโอนเงินมาให้เร็วที่สุด แน่นอนว่าหมายเลขบัญชีเป็นอีกหลักฐานหนึ่งในการค้นหาข้อมูลของนักสแกมเมอร์
  3. ชื่อผู้ขาย พร้อมชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงิน
    เทคโนโลยีในปัจจุบันเราสามารถหาค้นหาบุคคลออนไลน์โดยรู้เพียงชื่อของพวกเขาผ่านวิธีการต่างๆ เช่น facebook, instagram, line อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อค้นหาสแกมเมอร์ด้วยรหัสประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขบัญชีธนาคารในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ตจะทำให้มีข้อมูลและร่องรอย ต่างๆยังคงอยู่ ดังนั้นเราอาจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญาได้ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ถูกขายความคิดเห็นของลูกค้าโพสต์เกี่ยวกับความผิดทางอาญาหากมีการหลอกลวงบุคคลอื่นๆด้วย