31 มกราคม 2023 / เวลา 4:40 น.

สร้างไฟล์สำรองสำหรับสิ่งสำคัญของคุณ

สร้างไฟล์สำรองสำหรับสิ่งสำคัญของคุณ

แม้ว่าคุณอาจตั้งการป้องกันความปลอดภัยทั้งหมดในการเข้าสู่ระบบของไฟล์ที่มีค่าของคุณ อย่างไรก็ตามความผิดพลาดของระบบ, ความล้มเหลวของฮาร์ดดิสก์, การโจมตี ransomware ที่เข้ารหัสระบบปฏิบัติการทั้งหมดของคุณ หรืออาจเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยคุณควรสร้างไฟล์สำรองข้อมูล เพื่อความมั่นใจของตัวคุณเอง

อะไรบ้าง ที่จำเป็นต้องใช้ การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA)
  • ธนาคารออนไลน์
  • การช็อปปิ้งออนไลน์ (Amazon, PayPal – แม้ว่าจะมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น)
  • อีเมล (Gmail, Yahoo, Outlook)
  • บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Dropbox, Box, Sync)
  • บัญชีในเออนไลน์ (Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr)
  • แอพเพิ่มประสิทธิภาพ (Evernote, Trello)
  • แอปพลิเคชั่นจัดการรหัสผ่าน (LastPass)
  • แอปการสื่อสาร (Slack, Skype, MailChimp)