31 มกราคม 2023 / เวลา 3:16 น.

สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนหลอกซื้อของออนไลน์

สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนหลอกซื้อของออนไลน์

 

  1. แจ้งตำรวจพร้อมหลักฐานที่อยู่ในมือ แจ้งตำรวจพร้อมหลักฐานทางธุรกรรมและภาพหน้าจอหรือเก็บประวัติการสนทนาเกี่ยวกับธุรกรรมผ่านทาง Line – instagram – facebook
  2. แจ้งความกับหน่วยงาน กองปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (TCSD) ในกรณีใด ๆ ถ้าตำรวจรายงานที่สถานีตำรวจไม่เพียงพอ ให้ยกระดับไปยังกองปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานครประเทศไทย นำหลักฐานทั้งหมดมาใช้เนื่องจาก TCSD สามารถ ค้นหาข้อมูลของสแกมเมอร์และสามารถหาสแกมเมอร์ออนไลน์ได้
  3. หาข้อมูลจากหลักฐานที่มือ ภายใต้การอนุญาตของตำรวจเราสามารถค้นหาข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการหลอกลวง โดยข้อมูลดัง กล่าวจะถูกพบผ่านทางทะเบียนตำรวจและสำนักงานทะเบียน

 

โปรดอย่าลืมนำรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อข้อมูลดังกล่าว

เช่น ที่อยู่บ้าน และ หมายเลขติดต่อของผู้สแกมเมอร์ ท้ายที่สุดคุณจะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอน