28 มกราคม 2023 / เวลา 10:00 น.

หากถูกหลอกควรทำอย่างไร

หากถูกหลอกควรทำอย่างไร

การหลอกลวงผ่านอีเมลทางธุรกิจ เป็นความผิดทางอาญา – ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

  • แจ้งเหตุให้เร็วที่สุดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่
    .
  • แจ้งเรื่องการถูกหลอกโอนเงินไปยังธนาคารโดยทันที
    .
  • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น อีเมลหรือใบแจ้งหนี้ เป็นต้น