27 มีนาคม 2023 / เวลา 11:34 น.

อาชญากรรมไซเบอร์ : ความสำคัญของความรู้ การเตรียมการ และ การเฝ้าระวัง 2

อาชญากรรมไซเบอร์ : ความสำคัญของความรู้ การเตรียมการ และ การเฝ้าระวัง 2

อาชญากรรมไซเบอร์ : ความสำคัญของความรู้ การเตรียมการ และ การเฝ้าระวัง 2 ติดตั้งการอัปเดตระบบปฏิบัติการ / ซอฟต์แวร์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (OS) (เช่นWindows XP, Windows Vista, Mac OS X) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (เช่น แอปพลิเคชัน Microsoft Office) ระบบปฏิบัติการใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการตั้งค่าให้ดาวน์โหลด อัพเดทตามค่าเริ่ม ต้น หลังจากดาวน์โหลด และ อัพเดตแล้วผู้ใช้จะถูกขอให้ติดตั้ง ให้คลิกใช่!

• เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากไวรัส ให้ติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเช่น Vipre ผลิตภัณฑ์จาก ThreatTrack และอย่าลืมตรวจสอบว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสเป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ โดยเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสและตรวจสอบวันที่อัปเดทล่าสุด

• ป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัว อย่าให้หมายเลขบัญชีการเงิน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เว้นแต่จะทราบว่าผู้รับเป็นใคร อย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลลับผ่านทางอีเมล หรือ ข้อความด่วน เพราะจะสามารถถูกดักจับได้ง่าย ระวังการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง – รูปแบบของการหลอกลวงที่ใช้ข้อความอีเมลที่ดูเหมือนว่ามาจากธุรกิจที่มีชื่อเสียง(มักจะเป็นสถาบันการเงิน) พยายามที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือหมายเลขบัญชีของคุณ

• สำรองไฟล์สำคัญ ลดความเสี่ยงของการสูญเสียไฟล์สำคัญ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ล่ม โดยการโจรกรรม หรือ ภัยพิบัติโดยสร้างสำเนาสำรอง เก็บสื่อสำรองในที่ปลอดภัยห่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือถูกขโมย