26 มีนาคม 2023 / เวลา 12:28 น.

เตือน April Fool’s Day ห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

เตือน April Fool’s Day ห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ปอท.เตือนอย่าโกหกเรื่องโควิด-19 ใน “วันโกหกโลก” (ไม่ควรโกหกในทุกๆวัน) โฆษก ปอท. เตือนประชาชนอย่าโกหกเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ใน”วันโกหกโลก” ชี้ สร้างความแตกตื่นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

.

มาตรา 14 (2) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

.

มาตรา 14(5) ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น

.

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ