28 มกราคม 2023 / เวลา 9:50 น.

เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจ 2 เท่า

2FA หรือ การยืนยันตัวตนสองชั้น

 

คือ กระบวนการรักษาความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) เมื่อกรอกรหัสผ่านแล้ว ระบบจะสอบถามรหัสอีกชั้นหนึ่งที่ส่งมายังเจ้าของบัญชีทาง SMS แอพพลิเคชั่น Token หรือบางระบบตรวจสอบจาก Biometric เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา

ดังนั้น หากคนร้ายล่วงรู้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ ก็ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ ปัจจุบัน อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ สามารถเปิดใช้งาน 2FA ได้แล้ว