31 มกราคม 2023 / เวลา 4:30 น.

เหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย

เหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย

 

  1. ฮาร์ดดิสก์ใช้งานไม่ได้
  2. เครื่องติดไวรัสมัลแวร์
  3. ลบไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจ
  4. แก้ไขไฟล์ผิดพลาด
วิธีการสำรองข้อมูลให้ปลอดภัย

 

  1. สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก
  2. ใช้บริการสำรองข้อมูลและติดตั้งของ Windows
  3. สำรองข้อมูลโดยใช้ Cloud

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : CAT cyfence