28 มกราคม 2023 / เวลา 9:52 น.

โรแมนซ์สแกม

โรแมนซ์สแกม

  • เป็นการแกล้งทำเป็นโรแมนติกต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับความรัก แล้วใช้ความปรารถนาดีในการกระทำการฉ้อโกง การฉ้อฉลอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเงินในธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต หนังสือ เดินทาง บัญชีอีเมล หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบังคับให้ผู้เสียหายกระทำการฉ้อโกงในนามของตน ในหลายๆ กรณีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดจากการนำภาพที่ถูกโจรกรรมมาปลอมแปลงเป็นตนเอง