แบบทดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

แบบทดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราช […]