28 มีนาคม 2023 / เวลา 12:08 น.

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธียกฉัตร เนื่องในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่ (28 ตค 65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. และพ.ต.อ.ศราวุฒิ บวรกิจประเสริฐ รอง ผบก.ปอท.

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธียกฉัตร เนื่องในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีรมว.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน