28 มีนาคม 2023 / เวลา 12:17 น.

6 วิธีป้องกันการถูกหลอก ซื้อ-ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์

6 วิธีป้องกันการถูกหลอก ซื้อ-ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์

1. ตรวจสอบเว็บไซต์ของร้านค้าว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ สังเกต
ได้จากหน้า Contact Us ในการจดทะเบียนผู้ขายจะได้รับเลขรหัสทะเบียน และจะมีการแสดงสัญลักษณ์
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. เลือกร้านค้าที่มีเสียงตอบรับในทางที่ดี วิธีสังเกตง่ายๆคือร้านค้าที่มีเสียงตอบรับที่ดี ให้ดูจากหน้ากระทู้
หรือจำนวนการส่งสินค้า การรีวิวจากลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านว่าเป็นอย่างไร

3. เลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ที่มีอายุการขายอย่างน้อย 1 ปี โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆผ่านทาง
http://www.seologs.com/dns/domain-check.html โดยการใส่ชื่อเว็บไซต์นั้นๆลงไป

4. ตรวจสอบการตอบคำถามของผู้ขาย สามารถตรวจสอบได้จากการตอบคำถามในกระทู้ ว่าผู้ขายหมั่นตอบ
คำถามของลูกค้าหรือไม่

5. ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขายเนื่องจากการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หากทางผู้ขาย
ไม่ได้ระบุไว้ ผู้บริโภคก็ควรถามให้เข้าใจ และชัดเจนก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งในทางที่ดีควรสอบถามผ่านทาง
เว็บบอร์ดหรืออีเมล์ เพื่อจะได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ควรตกลงซื้อขายกันทางโทรศัพท์

6. สินค้าที่สนใจจะซื้อไม่ควรเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ซีดีเถื่อน สินค้าปลอม สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้า
ที่มีราคาสูงมากๆ