ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธียกฉัตร เนื่องในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันที่ (28 ตค 65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อธิป […]