24 ตุลาคม 2021 / เวลา 1:45 น.

ปฏิบัติการปราบปราม สื่อลามกเด็ก Operation Child Porn

ปัจจุบัน อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กบนโลกออนไลน์ (Online Child Sexual Exploitation หรือ OCSE) ซึ่งเป็นอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ที่มีความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบันทำให้อาชญากรอาศัยเป็นช่องทางละเมิดและแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กได้ง่ายขึ้น