พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขจรจิตร พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
จิตอาสา ปอท. บริจาคเลือด
จิตอาสา ปอท. ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่น
ประชาสัมพันธ์
พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขจรจิตร พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
จิตอาสา ปอท. บริจาคเลือด
จิตอาสา ปอท. ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้าง