Technology Crime Suppression Division - TCSD
การหลอกลวงผ่านอีเมลธุรกิจ คือ อะไร?
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
การหลอกลวงผ่านอีเมลทางธุรกิจ
ลบตัวติดตั้งซอฟต์แวร์
สร้างไฟล์สำรองสำหรับสิ่งสำคัญของคุณ
เก็บข้อมูลบัญชีของคุณด้วยตัวคุณเอง
อย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวในบัญชีโซเชียลมีเดีย
การออกจากระบบ และการใช้แอพธนาคารอย่างเป็นทางการ
วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณปลอดภัย
ขอให้ธนาคารของคุณเปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ทั้งหมด