31 มกราคม 2023 / เวลา 3:55 น.

คู่มือ Cyber Resilience Principles for Board of Directors

📣ธปท. ร่วมกับทีมงาน ก.ล.ต. และ คปภ. จัดงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับคณะกรรมการขององค์กรภาคการเงิน ในหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top” และได้จัดทำคู่มือ Cyber Resilience Principles for Board of Directors แจกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลองค์กร ทั้งนี้ ทีมงานได้นำคู่มือเผยแพร่บน BOT Website แล้ว ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่าง

คู่มือ Cyber Resilience Principles for Board of Directors