กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

มืออาชีพ เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี

 

 

01.

สืบสวนสอบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนด้วยความเชี่ยวชาญตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย

02.

ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคในการจัดเก็บและตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานเพื่ออำนวยความยุติธรรมในทางอาญาบนหลักการของนิติวิทยาศาสตร์

03.

ติดตามความเคลื่อนไหวของคนร้าย ให้ความรู้แก่ประชาชน แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไซเบอร์ที่ปลอดภัย